CSP logo
CSP | Lidé v Centru pro soutěžní právo | Eva Zorková
Lidé v Centru pro soutěžní právo
EZ

Mgr. Eva Zorková Ph.D.

Eva Zorková působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala obor Právo a právní věda na Panevropské vysoké škole v Bratislavě (2015) a ve studiu pokračovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala v oboru Evropského práva titul Ph.D. (2021).

Eva vyučuje evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého a na Panevropské univerzitě v Ostravě. Eva se zaměřuje na ekonomické aspekty evropské integrace, zejména na právo hospodářské soutěže a na problematiku migrace. Zkušenosti v těchto oblastech získala díky svému působení u Organizace pro pomoc uprchlíkům (2018-2019) a díky práci pro společnost Caselex BV (2015-2017).

Je autorkou a spoluautorkou několika publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek týkajících se migrace či azylového práva. Eva absolvovala několik studijním, pracovních a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách a pravidelně se účastní odborných akcí zaměřujících se na soutěžní nebo azylové právo.