CSP logo
CSP | Lidé v Centru pro soutěžní právo | Michal Černý
Lidé v Centru pro soutěžní právo
MC
JUDr. Michal Černý Ph.D.

Michal Černý působí na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1996) a následně ve studiu pokračoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity, kde úspěšně absolvoval v oboru Občanské právo a získal titul Ph.D. (2003). Rigorózní zkoušku (JUDr.) úspěšně vykonal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 působí také jako patentový zástupce (M+D) a rovněž jako evropský kvalifikovaný zástupce (ETMA&EDA) před EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví).

Michal se ve výzkumu zaměřuje především na otázky práv na označení se zvláštním zřetem na označení původu a zeměpisná označení, v posledních letech zejména pak na soutěžní aspekty související s prosazováním a ochranou těchto předmětů. Michal spolupracuje na vědecké či pedagogické úrovni i s dalšími českými a slovenskými vysokými školami - Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Komenského (Bratislava), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice), Panevropská univerzita. Je rovněž členem redakční rady časopisu Duševné vlastníctvo, jehož vydavatelem je Úrad priemyselného vlastníctva (SR).

Je autorem desítek publikací - především k právům na označení (označení původu a zeměpisná označení, ochranné známky), k obchodním korporacím (u nichž se zaměřuje především na aspekty elektronické komunikace a jejího využití pro nalézání a tvorbu vůle). Je také členem několika autorských kolektivů komentářů Občanského zákoníku.