CSP logo
CSP | Lidé v Centru pro soutěžní právo | Michal Petr
Lidé v Centru pro soutěžní právo
MP

doc. JUDr. Michal Petr Ph.D.

Michal Petr je vedoucím Centra pro soutěžní právo a v současnosti rovněž vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2002) a ve studiu pokračoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity, kde skal v oboru Evropského práva titul JUDr. (2005) a Ph.D. (2008). V roce 2019 pak byl na Masarykově univerzitě jmenován docentem v oboru Právo Evropské unie.

Michal se zaměřuje na ekonomické aspekty evropské integrace, zejména pokud jde o právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech skal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru a v letech 2010 – 2015 jako místopředseda Úřadu. Se soutěžním úřadem spolupracuje i nadále, v současnosti je členem rozkladové komise pro hospodářskou soutěž a významnou tržní sílu.

Je autorem desítek publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Competition and Regulatory Law Review.