CSP logo
CSP | Lidé v Centru pro soutěžní právo | Nikola Ledvinková
Lidé v Centru pro soutěžní právo
NL

Mgr. Nikola Ledvinková

Nikola Ledvinková zakončila magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2019, od téhož roku pracuje na ÚOHS jako právnička – odborný rada na Odboru kartelů. Zaujetí pro právo hospodářské soutěže našla již během magisterských studií, zejména pro problematiku zakázaných dohod při zadávání veřejných zakázek, které se věnovala ve své diplomové práci a o které také přednášela na několika odborných konferencích Ministerstva vnitra České republiky a na metodickém dnu ÚOHS, Sekce veřejných zakázek. 

Současně se také věnuje školení veřejných zadavatelů pod záštitou ÚOHS a akademické činnosti v rámci doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře mezinárodního a evropského práva. Řídí se heslem „Vědění je síla, ale nadšení je jiskrou“.