CSP
CSP | Lidé v CSP | Experti z praxe v CSP
Experti z praxe v CSP
Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb Ph.D.
JUDr. Robert Neruda Ph.D.
JUDr. Jiří Kindl M.Jur. Ph.D.
Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb Ph.D.
Kamil Nejezchleb působí jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže od 1. 4. 2021. V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 působí celou svou profesní kariéru na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech před jmenováním do pozice místopředsedy působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánů ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.


JUDr. Robert Neruda Ph.D.
Robert Neruda je partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Před příchodem do kanceláře působil jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly a veřejné podpory, compliance a FDI. V roce 2017 byl vyhlášen jedním ze šesti nejvíce inovativních právníků České republiky a pod jeho vedením advokátní kancelář pětkrát vyhrála Právnickou firmu roku v kategorii soutěžní právo (2013, 2015, 2016, 2017, 2020).
V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích. Je spoluautorem komentáře k soutěžnímu zákonu a autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků. Je rovněž zakládajícím členem platformy Rozumné právo a členem redakčních rad časopisu Antitrust a Oxford Competition Law.


JUDr. Jiří Kindl M.Jur. Ph.D.
Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils, s. r. o., (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v České republice i zahraniční, zejména například publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012; 2021), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers Europe, Global Competition Review, Legal500 atp.).


Informace o expertech z praxe převzaty ze stránek uohs.cz