CSP
CSP | Základní informace o Centru pro soutěžní právo
Centrum pro soutěžní právo

Centrum pro soutěžní právo bylo při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zřízeno v roce 2022 za účelem systematického výzkumu v oblasti hospodářské soutěže a v navazujících právních odvětvích, včetně práva nekalé soutěže a práva duševního vlastnictví, i obecněji v občanském a trestním právu. Formální zřízení centra navázalo na dřívější vědecké aktivity jeho klíčových členů.

Aktivity centra jsou provázány s právní praxí a jejími potřebami; spolupracuje především s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s advokátními kancelářemi, které se na soutěžní právo specializují. Vedle rozsáhlé publikační činnosti se zaměřuje na organizaci konferencí, workshopů a přednášek pro odbornou veřejnost. 

Centrum pro soutěžní právo je zapojeno rovněž do mezinárodní spolupráce.
Memorandum ÚOHS-UP
Memorandum ÚOHS-UP
fotografie převzaty ze stránek ÚOHS ( www.uohs.cz )