Webový depozitář a adresář e-knih vydavatele Michal Černý - Ph.D.
e-kniha: Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutění právo, korporační právo
ČERNÝ, M. - PETR, M. - FUNTA, R. - PRCHAL, P. - PŁONKOVÁ, D. - DOSTAL, O. Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo. Prostějov : Michal Černý - Ph.D., 2020. 242 s. (PDF)

(EN) ABSTRACT: The publication deals with key issues of competition law and corporate law in 2020. In relation to competition law, especially the changes brought by the transposition of new EU rules and collective actions. In relation to corporate law, especially the issues of regulatory analysis mitigating the impact of the Covid-19 pandemic in private law and amended regulations.| KEYWORDS: Law. Competition. Competition. Legal entity. Corporation. Business corporations.
(CZ) ABSTRAKT: Publikace se zabývá klíčovými otázkami soutěžního práva a korporačního práva v roce 2020. Ve vztahu k soutěžnímu právu především změnám, které přináší transpozice nových unijních pravidel a kolektivních žalob. Ve vztahu ke korporačnímu právu pak především otázkám analýzy předpisů zmírňující dopad pandemie Covid-19 v soukromém právu a předpisům novelizovaným. | KLÍČOVÁ SLOVA: Právo. Soutěž. Hospodářská soutěž. Právnická osoba. Korporace. Obchodní korporace.
ISBN: 978-80-88190-10-3 (PDF), 978-80-88190-11-0 (ePub)

Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo.


       
pdf
Již brzy bude dostupná také na Google Play Books
Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní
                    právo. Korporační právo.
ePub
ePub
PDF