Webový depozitář e-knih Iuridicum Olomoucense o.p.s.
e-kniha: Olomoucké právnické dny 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.
Olomoucké
                         právnické dny 2016.
                         Sborník příspěvků z
                         mezinárodní vědecké
                         konference.
Vítová, B. - Černý, M. - Podrazil, P. (Eds.). Olomoucké právnické dny 2016. Sborník z mezinárodní vědecké konference.
Elektronická kniha, která byla sestavena v návaznosti na vybrané příspěvky z více sekcí mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2016. Konferenci pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje témata z pracovního práva, rodinného práva, práva duševního vlastnictví (obchodní tajemství), práva civilního procesu, práva správního a práva trestního, politologie a evropských studií.

Editoři: Blanka Vítová - Michal Černý - Petr Podrazil.
Příspěvky obsažené v knize:

1. MATYÁŠEK, Patrik. Kritika nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 3323/14 ze dne 8. 12. 2015.

2. ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ, Hana. Osobní spis z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.
3. SKORUŠOVÁ, Lucia. Zkušenosti s poručenstvím a opatrovnictvím v rámci zprostředkování mezinárodních osvojení.
4. VÁŇOVÁ, Lucie. Osvojení dítěte partnerem rodiče de lege lata a de lege ferenda.
5. KUTNAROVÁ, Karolína. Souhlas rodiče s osvojením.
6. PEŠKO, Lukáš. Komparácia právnej úpravy obchodného tajomstva vo vybraných krajinách a Evropskej Únii.
7. ALÁČ, Michal. Disciplinárne konanie podľa zákona 73/1998 Z. z. v kontexte odporúčania Výboru ministrov R (91) 1 o správnych sankciách.
8. GÁŽIOVÁ, Ivana. Vybrané otázky justičnej spolupráce v trestných veciach a vývoj vzájomného uznávania v EÚ.
9. ŠEVCOVÁ, Katarína. Otázka hromadnej žaloby v civilnom procese.
10. ONUFRÁK, Alexander. Budúcnosť Schengenu, či návrat do minulosti?
Recenzovali: Jakub Dohnal. Marek Juráš.
E-kniha je ke stažení zdarma.
Pokračujte výběrem e-knihy ve vhodném formátu - pro stažení klikněte na obal nebo link níže.

 EPUBEPUB       EPUBEPUB
pdf
ibooksibooks
EPUB: Plovoucí písmo - přívětivý formát ke čtení. Univerzální - pro mobilní zařízení s Androidem i iOS (také OSX). Formát pro software Knihy Play Google (na zařízeních s OS Android) a pro software iBooks - Apple ke čtení na zařízeních s iOS (iPAD, iPHONE) a OSX (MacBook Air/Pro).
PDF: Univerzalita. Univerzální formát (Adobe - Windows PC, Android, Apple). Ke čtení prostřednictvím software Adobe Acrobat Reader.
iBOOKS: Multimediální zkušenost na zařízeních Apple iPAD i MacBook Air/Pro. Formát Apple ke čtení v rámci software iBooks na zařízeních  Apple iOS (iPAD) a OSX (MacBook Air/Pro).
Olomoucké
                           právnické dny
                           2016. Sborník
                           příspěvků z
                           mezinárodní
                           vědecké
                           konference. Olomoucké
                           právnické dny
                           2016. Sborník
                           příspěvků z
                           mezinárodní
                           vědecké
                           konference. Olomoucké
                           právnické dny
                           2016. Sborník
                           příspěvků z
                           mezinárodní
                           vědecké
                           konference.
stáhnout e-knihu ve formátu EPUB zde stáhnout e-knihu ve formátu PDF zde stáhnout e-knihu v iBOOKS formátu zde


Tato stránka je součástí dočasného webového depozitáře obecně prospěšné společnosti Iuridicum Olomoucense o.p.s., se sídlem: Olomouc, třída 17.listopadu 8, 77900. IČ 25837168. Společnost je zapsána v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. O.68.