CSP
CSP | Elektronické knihy - vybrané publikace dřívějších výstupů členů CSP
Elektronické knihy s výstupy z výzkumu členů CSP
Tyto elektronické knihy jsou šířeny pod licencí Creative Commons 4.0 (NonCommercial-NoDerivates)
BKV20
ČERNÝ, M. - PETR, M. - FUNTA, R. - PRCHAL, P. - PŁONKOVÁ, D. - DOSTAL, O. Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo.
UPOKS19
ČERNÝ, M. - PETR, M. - PŁONKOVÁ, D. - DOSTAL, O. - RAŠŤÁKOVÁ, T. T.  Výzvy v právu: Soutěžní právo a obchodně korporační právo (MMXIX).