Webový depozitář e-knih Iuridicum Olomoucense o.p.s.
e-kniha: OTÁZKY & VÝZVY V PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V ROCE 2017
Černý, M. - Klinka, T. - Smejkal, V. - Adamov, N. - Prchal, P. Molnárová, A. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017.
Kolektivní monografie - elektronická kniha, která byla sestavena z kapitol, v jejichž textu autoři rozebírají aktuální výzvy v právu duševního vlastnictví.
Seznam kapitol:
1. ADAMOV, Norbert: Rímskokatolická liturgia ako predmet autorského práva.
2.
ADAMOV, Norbert: Práva k prekladu liturgických textov podľa slovenskej a českej právnej úpravy.
3. PRCHAL, Petr. K principu vyčerpání autorského práva.
4. KLINKA, Tomáš. "Veľká novela" prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva.
5. ČERNÝ, Michal. Ochranné známky s de facto certifikační funkcí v České republice.
6. SMEJKAL, Vladimír - MOLNÁROVÁ, Anikó. Problém oceňovací aneb stanovení výše škody nebo ušlého zisku při neoprávněném užívání autorských děl.

Recenzovali: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Tomáš Gongol Ph.D. 
E-kniha je ke stažení zdarma.

E-kniha je ke stažení zdarma.
Pokračujte výběrem e-knihy ve vhodném formátu - pro stažení klikněte na obal nebo link níže.


       
pdf


PDF: Univerzalita. Univerzální formát (Adobe - Windows PC, Android, Apple). Ke čtení prostřednictvím software Adobe Acrobat Reader.
stáhnout e-knihu ve formátu PDF zde


Tato stránka je součástí dočasného webového depozitáře obecně prospěšné společnosti Iuridicum Olomoucense o.p.s., se sídlem: Olomouc, třída 17.listopadu 8, 77900. IČ 25837168. Společnost je zapsána v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. O.68.